Najam printera

Ako se želite pridružiti mnogim firmama koje pored vlastitih uređaja žele imati i iznajmljene ili započinjete novi posao, trebate uređaje za printanje, GreenTon može ponuditi naše pakete najma.

Paket #1


Najam malog printera ili multifunkcijskog uređaja
Cijena najma je 35,00 KM

Paket #2


Najam printera ili multifunkcijskog uređaja sa mjesečnim ispisom do 10000 listova
Cijena najma je 50,00 KM

Paket #3


Najam printera ili multifunkcijskog uređaja sa mjesečnim ispisom preko 10000 listova.
Cijena najma je 100,00 KM

Paket #4


Najam printera ili multifunkcijskog uređaja u boji.
Cijena najma je 100,00 KM

Zajedničko za sve pakete je da dobijete uređaj koji odgovara vašim potrebama. Obaveza sa vaše strane je mjesečno paušalno plaćanje, a obaveza GreenTon-a je redovno održavanje uređaja i isporuka potrošnog materijala. Na ovaj način nastojimo da smanjimo vaše troškove.

Ako iskažete zainteresiranost, kontaktirajte nas na info@greenton.ba, uradićemo ponudu samo za vas.