Savjeti korisnicima

GreenTon u svojoj poslovnoj politici pored proizvodnje tonerovih kaseta i patrona ima i obavezu prema klijentima i preventivni servis njihove opreme. Da bi printeri radili ispravno i davali kvalitetnu štampu, moramo da posebno obratimo pažnju na sljedeće:

a) korištenje kvalitetnog papira;
b) optimalna vlažnost i temperatura prostorije;
c) redovno održavanje štampača;
d) zatamnjenje ispisa.

Korištenje kvalitetnog papira

Papir svakako predstavlja jedan od najvećih neprijatelja kod štampača. U procesu štampanja, papir je u direktnom kontaktu sa transportnim mehanizmom. Korištenjem nekvalitetnog papira sa velikim procentom vlažnosti, prašine i izraženim neravninama, toner koji se prenosi na papir ne može u potpunosti da ostane na papiru, i zajedno sa česticama papira se zadržava unutar štampača. Tako nagomilane čestice su čest uzrok kvara transportnog mehanizma. Papir koji je tanji od odgovarajućeg je uzročnik zaglavljivanja papira (paper jam), koji je također štetan za sam štampač. Stoga preporučujemo korištenje kvalitetnog papira koji je namjenjen za vrstu štampe koja vam je potrebna. Nije preporučljivo skladištenje papira u neuslovnim prostorijama sa vlagom.

Optimalna vlažnost i teperatura prostorije

Vlažnost zraka i temperatura u prostoriji imaju veliki uticaj na ispravan rad štampača, fax mašina i kopir uređaja. Tonerov prah kao sastavna komponeta tonerove kasete je posebno osjetljiv na povećanu vlažnost. Svakako vlažnost utiće i na promjenu u elektrostatkom polju štampača. Naša preporuka je da u prostoriji u kojoj se nalazi više štampača posebnim uređajima regulišete adekvatan procenat vlažnosti i optimalnu temperaturu.

Redovno održavanje štampača

Održavanje štampača je naročitno bitno, jer poznavajuci nase korisnike, ranije navedeno se obicno ne uvazava. Zato, printere, fax i copir aparate je neophodno periodicno cistiti. Necistoce razne prirode su najcesce uzrocnici nepravilnog rada štampača. Npr, korištenje štampača u zadimljenoj prostoriji bitno smanjuje trajanje jedne tonerove kasete, a isto i vjek trajanja štampača. Preporucujemo da nam povjerite periodicno ciscenje Vasih štampača, jer mi to svakako radimo GRATIS za Vas!

Zatamnjenje ispisa

Jedna od važnih osobina kod štampača, a i kopir mašina je mogućnost smanjenja zacrnjenja kod ispisa. Intenzitet zacrnjenja direktno utiće na dužinu trajanja jedne tonerove kasete ili patrone.