Reciklaža i Renovacija

Pozitivni aspekti

Ušteda naravno. Reciklažom/renovacijom se može oboriti cijena štampe po jedinici štampe i do 4 puta, što ako uzmemo u obzir prodajnu cijenu novog, originalnog tonera nije zanemariva stavka. Kod najjeftinijih, komercijalnih modela, cijena novog tonera često iznosi 40-45% cijene samog printera pa o ekonomskoj logici reciklaže ne treba trošiti suviše riječi.

Druga prednost kod reciklaže je mogućnost ostvarivanja većeg tiraža od nominalnog, jer je rezervoar toner kasete moguće napuniti do maksimalnog kapaciteta, ali to naravno ovisi od onoga kome ste povjerili dopunu vašeg istrošenog tonera. Kod nas je praksa da se toner puni do punog kapaciteta bez obzira na fabričku specifikaciju originala. Reciklirane/renovirane tonerove kasete imaju garanciju na ispravan rad, broj odštampanih strana i kvalitet štampe.

Negativni aspekti

Znamo da se vitalni dijelovi tonera vremenom troše, postoji mogućnost da uslijed teže eksploatacije dođe do vidljivog pada kvaliteta štampe. Kod vlasnika štampača koji su još uvijek pod garancijom argument protiv reciklaže može biti taj da im prodavač neće uvažiti garanciju ukoliko koriste reciklirani ili neoriginalni toner. Bojazan da će reciklirani toner oštetiti štampač je apsurdna i to je obično argument koji “potežu” serviseri štampača, ali to je faktor koji može utjecati na korisnike pri opredjeljivanju novi toner ili reciklaža.

O inkJet patronama

U postupku obnove ink jet patrona greenTon d.o.o. koristi postupak u kojem svaka patrona prvo prolazi test ispravnosti elektroničkog dijela glave za printanje, nakon toga se provodi čišćenje ispisnih mlaznica pomoću pare, ultrasonične kadice ili uređajem JET CLEAN 200 za čišćenje mlaznica. Nakon čišćenja mlaznica u patronu se utiskuje tekućina za ispiranje te se pomoću uređaja koji koristi centrifugu izdvaja sva tekućina iz spužvice kako bi se isprale spužvice unutar patrone. Ovako pripremljene patrona se pomoću uređaja za punjenje, pune odgovarajućom tintom. Nakon punjenja eliminisu se svi zracni mjehurici koji se mogu pojaviti u procesu punjenja a koji mogu sprječavati pravilan dotok boje iz spužvice do mlaznica na glavi za printanje. Nakon punjenja svaka kaseta se testira na min. 10 test stranica kako bi utvrdila ispravnost napunjene patrone.

O tonerima za laserJet

Obnova/renovacija tonera prah za tonere kao i dijelovi koje koristimo u obnovi/renovaciji tonera prethodno se testiraju kod naših dobavljača kako ne bi utjecali na trajnost samih printera. Toner prah koji koristimo su kompatibilni sa originalnim toner prahovima kako bi se ostvarile karakteristike kao i kod originalnih tonera. Originalna receptura za boje i prahove čuva se tajnosti i ne postoje originalne boje za ponovno punjenje kaseta i praha za tonere izvan pogona samih proizvođača printera. Svaka kaseta koja se obnavlja temeljito se čisti, i ispuhuju se ostaci starog praha. Dijelovi koji se potroše zamijenjuju se drugim kako bi se ostvarila potpuna funkcionalnost tonera. Svi toneri naše proizvodnje imaju novi optički bubanj. Svaki toner koji se obnavlja prolazi ovaj postupak samo jednom, jer nam iskustvo govori da na pojedinim modelima dolazi do deformacija kučišta tonera te se isti više ne mogu obnavljati. Ovakvim postupkom obnove tonera uspjeli smo smanjiti broj reklamiranih tonera ispod 1% , te možemo jamčiti kvalitetu i količinu ispisanih stranica istovjetnu kao i kod tonera originalnih proizvođača temeljenih na 5% zacrnjenju ispisa. Punjenje laser tonera kod mnogih stvara negativne asocijacije. Najčešći argumenti u prilog ovoj tvrdnji su da takav toner može ugroziti sam printer, da punjenjem toner gubi svoj nominalni kapacitet, itd.

Što je u stvari punjenje tonera? Punjenje (reparacija, reciklaža,renovacija, regeneracija, …) je termin koji označava niz operacija koje za cilj imaju da praznu laser toner kasetu dovedu ponovo u funkcionalno stanje, kako bi se ona mogla ponovno koristiti u procesu štampe. Koje operacije će sačinjavati ovaj proces razlikuju se od tehnološkog postupka koji se primjenjuje, a mi ćemo ovdje navesti taksativno kroz koje procese prolazi vaša kaseta kada dođe „na stol“ kod naših servisera:

Detaljan pregled fizičkog stanja kasete, kako bi se utvrdilo da li toner može biti podvrgnut cijelom postupku. Ako je iz nekog razloga (oštećenje, istrošenost potrošnih dijelova itd.) nesvrsishodno reciklirati kasetu, klijentu se predlaže ustupanje druge prazne kasete;
Rasklapanje kasete na njene djelove;
Detaljno čišćenje dijelova od zaostalog tonera i nečistoća;
Tretiranje sklopova namjenskim sredstvima radi njihovog osvježavanja;
Reparacija zaptivnih dijelova, i eventualna zamjena neispravnih sitnih dijelova;
Punjenje rezervoara kvalitetnim toner prahom. Pri tome se rezervoar puni do maksimalnog kapaciteta, što rezultira većim tiražom;
Sastavljanje i testiranje gotove kasete.