Ekologija

Razvojem informatike u Bosni i Hercegovini suoćeni smo sa neminovnim gomilanjem „otpada“ koji već predstavlja problem. Jedan od tih problema je i gomilanje praznih tonerovih kaseta i patrona od štampača. Plastika od koje su sačinjene patrone je veoma teško razgradljiva, kojoj je potrebno više hiljada godina kako bi se prirodnim putem uništila. Nažalost, u zemljama sa niskom ekološkom sviješću, a u koje možemo ubrojati i Bosnu i Hercegovinu, informaciona tehnologija kao „čista“ tehnologija predstavlja veliki problem. Stoga razvijene zemlje polažu izuzetne napore u proces reciklaže/renovacije tonera i patrona za printere. Ne treba zanemariti činjenicu da proizvodnjom jedne tonerove kasete potrošimo oko 3 litre nafte. U razvijenim zemljama se godišnje reciklažom/renovacijom „spasi“ oko 30000 tona plastike koja ne završava na otpadu. Na ovaj način smo znatno smanjili potrošnju prirodnih resursa što daje posebnu pažnju procesu reciklaže/renovacije u informatičkom sektoru.

Zbog toga i mi u greenTon-u smo svjesni ekološkog značaja u informatičkoj industriji. Naš tim se već deceniju uspješno bori sa predrasudama i neznanju (ne informisanju) koji vladaju u Bosni i Hercegovini.