Servisiranje printera

Servis

greenTon tim svojim korisnicima preporučuje redovno preventivnje ili servis kako bi produžili trajanje i funkcionalnost štampača. Naravno, preventivno odrzavanje ili servis za korisnike naših proizvoda je GRATIS. Naš tim tehničara će u slučaju kvara veoma brzo, kvalitetno i po prihvatljivoj cijeni popraviti Vaš štampač. Trajanje servisa je max 24 sata, a u protivnom ako popravak iziskuje više vremena korisniku dajemo zamjenski štampač kako njegovo poslovanje nebi bilo dovedeno u pitanje.

Ako imate problem sa Vašim štampačem kao “papir jam”, ili povlači više od jednog lista papira, ima crni ispis, svijetlo ispisuje, … , slobodno nas kontaktirajte kako bi riješili Vaš problem.

Šta je preventivno održavanje ili servis?

Preventivnim održavanjem produžavamo trajanje štampača i omogućujemo da Vas Vaš štampač ne iznevjeri baš kad Vam najviše treba. Preventivno održavanje predstavlja profesionalno čišćenje svih dijelova štampača. Na ovaj način vršimo odstranjivanje nakupljene prašine i zaostalih komadića papira te papirne prašine koja je jedan od najvećih problema kod ispravnog rada Vašeg štampača. Prije čišćenja, štampač se kompletan rastavi kako bi se svi dijelovi temeljito i kvalitetno pregledali i očistili. Nije rijedak slučaj da je Vaš štampač izložen djelovanju duhanskog dima koji na staklenim prizmama i ogledalima stvara naslage koje sprečavaju prelamanje i prolaz zrake , što kao rezultat daje loš kvalitet ispisa na papiru. U preventivnom održavanju posebnu pažnju obratimo i ovom problemu. Nakon ovog servisa, prizme i ogledala imaju bezprijekoran sjaj. U procesu preventivnog servisa ako naši tehničari ustanove kvar na određenom dijelu, uz konsultaciju sa vlasnikom štampača kvar se otklanja iu tom slučaju naplaćuje se samo cijena koštanja zamjenutog dijela. Što je jako bitno, u greenTonu radimo popravak štampača samo i isključivo ako je popravak korisniku isplativ.

Dijelovi tonera koji se najbrže troše

Pri radu određeni dijelovi toner kasete se troše tako da često nije potrebno zamijeniti cijelu kasetu i ponovo je dopuniti, već je dovoljno zamijeniti sam dio

  • fotoosjetljivi bubanj;
  • magnetni roler;
  • nozevi (skidaci);
  • korona

Obnova toner i ink jet kaseta u Europi i svijetu!

U svijetu djeluje preko 10.000 kompanija sa 65.000 uposlenih u obnovi toner i ink jet kaseta. Učešće obnovljenih kaseta u svjetskoj potrošnji svih kaseta je prošle godine bio 27%. U Europi 1400 kompanija obnovi 15 do 20% praznih kaseta.